Technopark

ProduktyStavební připravenost

Položky nezahrnuté v ceně montáže si můžete dohodnout s vybraným dodavatelem na výdejním místě. Stejně tak si až s konkrétním dodavatelem podle svých potřeb dohodnete cenu dopravy, konkrétní termín dodání, místo montáže a termín montáže ( nasměrování  na seznam TECHNOPARK PARTNER na e-shopu) Doporučujeme vybrat   výdejní místo nejblíže místu montáže.  Vámi vybraný TECHNOPARK PARTNER vám poskytne odbornou pomoc a radu.

Může se stát, že TECHNOPARK PARTNER dle místních podmínek nebo vybraných prvků posoudí montáž zařízení jako nereálnou. Pokud jste montáž již zaplatili, bude Vám platba ceny montáže vrácena na základě odstoupení od smlouvy o dílo způsobem dle Všeobecných obchodních podmínek.

 Jestliže si dokážete zajistit  přípravu k montáži, zejména  stavební práce a kabeláž jiným způsobem než prostřednictvím dohody s vybraným TECHNOPARK PARTNEREM, prostudujte si prosím údaje a dokumenty v sekci STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST . Pokud budete respektovat konkrétní dokumentaci, zejména  nákresu a předepsané typy kabelů, máte nejlepší předpoklady pro to, aby montáž proběhla v uvedené ceně a sjednané ceně za dopravu. Konkrétní dokumentaci vám pro vaše pohodlí přiložíme k potvrzení objednávky, které od nás obdržíte

Důležité připomínky, vezměte je prosím na vědomí:

- kabeláž neprovádějte v žádném případě při teplotách pod +5oC

- dbejte aby každý kabel vyčníval alespoň 50 cm z posledního technologického otvoru (př. pokud budete tahat kabely ke sloupkům pro fotobuňky, uvažujte rovněž výšku vlastních sloupů)

- betonové základy provádějte do nezámrzné hloubky 120 cm,

- brány musí mít dostatečně tuhou konstrukci, aby v krajních polohách neměnily svoji formu vlivem působení sil pohonů

- brány s plnou výplní na větrných místech vyžadují pro uspokojivé fungování mnohem větší síly jako brány s výplní s mezerami a otvory; svou roli hraje také plocha brány.

 Zařízení samo osobě splňuje podmínky zákona č.22/1997 Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a nařízení vlády 616/2006 Sb.*; je však třeba mít v patrnosti, že při jeho montáži musí být splněny všechny zákonné požadavky dle nařízení vlády č.378/2001 Sb. ze dne 12.9.2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. **

V tomto případě se jedná zejména o výstražné a bezpečnostní prvky. Pokud Vámi vybrané zařízení neobsahuje povinnou výbavu, bude ji nutné při instalaci doplnit. Pokud si tyto prvky budete obstarávat odděleně, věnujte zvýšenou pozornost vzájemné kompatibilitě všech zařízení. Mějte na paměti, že existují určité minimální zákonné nároky, při kterých, pokud nebudou splněny, nemůže být montáž provedena. Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás nebo si zakupte jen zařízení a jeho instalaci prokonzultujte na výdejním místě.

Technici na každém z našich výdejních míst splňují všechny předpoklady pro správné nainstalování Vámi vybraného zařízení v souladu se všemi normami a nařízeními. Navíc absolvovali školení na zapojování a parametrizaci produktů TECHNOPARK a obdrželi autorizační dokument, který je na každém výdejním místě vyvěšen.

Dbejte, aby Vaše zařízení bylo namontováno v souladu s doporučeními výrobce v montážním návodě, chráníte tak své zdraví a bezpečí svých blízkých. Aby byla trvale zachována požadovaná úroveň bezpečnosti a aby byla zaručena co nejdelší životnost celé automatizační techniky, je nutné provádět pravidelně její údržbu.

*) u rádiových zařízení také nařízení vlády 426/2000 Sb.
**) všechny uváděné zákony a nařízení vlády jsou myšleny v platném znění