Technopark

ProduktyVyužijte svých výhod


Výhody servisního portálu:

- Uvidíte seznam svých servisních požadavků nebo reklamací.

- Servisní průvodku můžete vytvořit snadno a lehce.

- Průvodka se neztratí.

- Nemusíte si pamatovat, zdali jste průvodku poslali nebo ne.

 Naše servisní oddělení Vám nemůže nic opravit, pokud nezná popis nebo příčinu závady. Taková

oprava se prodražuje a nezaručuje odstranění pravé příčiny potíží. Proto, abychom Vás nezatěžovali

vytvářením papírových průvodek a předešli jejich ztrátám při cestě k nám, jsme před časem spustili

elektronické servisní průvodky. Klikněte na „servis“, pak na nový záznam a můžete psát. Není to

snadné?

Služba Quick-servis

Může ji použít každý partner bez závazků po splatnosti a s uzavřenou „Rámcovou smlouvou

(Rámcová smlouva je dohoda o vzájemném obchodování a lze ji uzavřít elektronicky po zaslání

souhlasu s elektronickou komunikací pomocí rozhraní v e-shopu Technoparku).

Technopark v režimu Quick-servis pošle partnerovi na základě jeho objednávky se zřetelným

označením režimu QUICK SERVIS náhradní zboží (pohon, řídící jednotku, apod.) a od partnera

následně obdrží výrobek označený za vadný. 

1. Pokud se jedná o uznanou záruční opravu:

        a výrobek je neopravitelný - případ je uzavřen

        je výrobek opravitelný - je opraven a opravené zařízení je posláno zpět partnerovi. Zároveň je

        partnerovi vyúčtováno nové zařízení zaslané Quick-servisem.

2.      Pokud jde o pozáruční opravu, neuznanou záruční opravu anebo vykonanou záruční opravu,

        je opravené zařízení posláno zpět partnerovi a vyúčtována oprava (uznané záruční opravy

        neúčtujeme) a zároveň je zákazníkovi účtováno i nové zařízení zaslané Quick-servisem.


Služba „zápůjčka zboží„

Službu zapůjčení zboží může využít každý registrovaný obchodní partner bez závazků po splatnosti. U

jednoho klienta mohou být současně zapůjčeny maximálně tři výrobky. Službu je možné si objednat

přímo u našeho skladu e-mailem. Zapůjčené zboží je zapůjčeno standardně na 14 dní od data

vyskladnění. Po dohodě lze dobu zapůjčení prodloužit. Po ukončení zápůjčky musí být zboží vráceno v

původním stavu. V případě jeho poškození je klientovi zboží vyfakturováno. Pokud klient zboží nevrátí

do termínu sjednané doby zápůjčky, je zboží považováno za odebrané a klientovi vyfakturováno.

Dopravu zapůjčeného zboží hradí každá strana samostatně.


Objednávkový a kalkulační superportál Motorius

S pomocí jeho rozsáhlých a propracovaných grafických průvodců snadno spočítáte jakoukoli nabídku

se zbožím z našeho sortimentu

- budete mít přehled o svých nabídkách

- budete mít přehled o svých objednávkách

- budete mít přehled i o svých zakázkách, pokud začnete používat modul programu „Řízení zakázek“.

Tento modul za vás vygeneruje předmontážní protokoly, smlouvy o dílo i předávací protokoly. Navíc

můžete potvrzovat smlouvy klikem na obrazovce svého počítače. .

On-line superportál Motorius je zdarma k dispozici na stránce www.motorius.cz.

Pro bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce.