Technopark

ProduktyVyužijte svých výhod

Garance nejlepší ceny:

Pokud najdete někde na internetu stejné zboží levněji než u nás, pošlete nám  e-mailem Print Screen nebo naskenovaný výtisk webové stránky případně Vaší faktury s konkrétním výrobkem  (stáří výtisku nebo faktur max. 7 dní) na email info@technopark.cz,   Garantujeme Vám stejnou cenu a dárek navíc.  Nabídka platí na produkty obsažené v našem E-shopu.

Garance se poskytuje vždy na konkrétní výrobek a při každé objednávce samostatně. 

Do předmětu emailu prosím uveďte „ Garance ceny“.

Každá garance je posuzována individuálně a nemusí být automaticky akceptována. 

Například:

Objednávám 2 různé druhy pohonů a 3 kusy různého příslušenství. Garanci ceny mohu uplatnit na každou položku objednávky, pokud ke každé položce doložím Print Screen nebo naskenovaný výtisk webové stránky případně faktury jiného dodavatele se stejným výrobkem.

Objednávám 100 kusů stejného typu zboží. Garanci ceny mohu uplatnit i v tomto případě, pokud doložím Print Screen nebo naskenovaný výtisk webové stránky případně faktury jiného dodavatele se stejným výrobkem.

Výhody servisního portálu:

- Uvidíte seznam svých servisních požadavků nebo reklamací.

- Servisní průvodku můžete vytvořit snadno a lehce.

- Průvodka se neztratí.

- Nemusíte si pamatovat, zdali jste průvodku poslali nebo ne.

 Naše servisní oddělení Vám nemůže nic opravit, pokud nezná popis nebo příčinu závady. Taková

oprava se prodražuje a nezaručuje odstranění pravé příčiny potíží. Proto, abychom Vás nezatěžovali

vytvářením papírových průvodek a předešli jejich ztrátám při cestě k nám, jsme před časem spustili

elektronické servisní průvodky. Klikněte na „servis“, pak na nový záznam a můžete psát. Není to

snadné?

Služba Quick-servis

Může ji použít každý partner bez závazků po splatnosti a s uzavřenou „Rámcovou smlouvou

(Rámcová smlouva je dohoda o vzájemném obchodování a lze ji uzavřít elektronicky po zaslání

souhlasu s elektronickou komunikací pomocí rozhraní v e-shopu Technoparku).

Technopark v režimu Quick-servis pošle partnerovi na základě jeho objednávky se zřetelným

označením režimu QUICK SERVIS náhradní zboží (pohon, řídící jednotku, apod.) a od partnera

následně obdrží výrobek označený za vadný. 

1. Pokud se jedná o uznanou záruční opravu:

        a výrobek je neopravitelný - případ je uzavřen

        je výrobek opravitelný - je opraven a opravené zařízení je posláno zpět partnerovi. Zároveň je

        partnerovi vyúčtováno nové zařízení zaslané Quick-servisem.

2.      Pokud jde o pozáruční opravu, neuznanou záruční opravu anebo vykonanou záruční opravu,

        je opravené zařízení posláno zpět partnerovi a vyúčtována oprava (uznané záruční opravy

        neúčtujeme) a zároveň je zákazníkovi účtováno i nové zařízení zaslané Quick-servisem.

Opravy a výměna řídících jednotek za paušální poplatek

Opravy většiny řídicích jednotek běží v novém režimu, který podobným způsobem funguje u

společnosti NICE. Každá řídící jednotka přijatá na opravu projde vstupní kontrolou, která má za úkol

určit zběžným ohledáním teoretickou opravitelnost jednotky.

Pokud jednotka touto kontrolou projde a bude v seznamu kategorií, dostanete ve většině případů

ihned repasovanou jednotku a s ohledem na stav záruky, také eventuálně fakturu s průměrnou cenou

opravy.

Ceny oprav jsou uvedeny v ceníku e-shopu a mohou se v průběhu roku měnit. Cenu zjistíte zadáním

slova „servis“ do vyhledávače e-shopu .

Řídící jednotky jsou nyní rozděleny do 5 kategorií:

A1 – servis MILO11-TT0-TT1L-TT1N-TT1V-TT2D-TT2L-TT2N.

A2 – servis ROA3-ROA34-SNA1-SPA20-SPA30-SPA40-THA5.

A3 – servis A1B-A400-A6F-MCA2-MILO1/ECD-MILO5-POA1-POA1/A-RBA0-RBA2/A-RBA4-ROA2-

ROA37-

SNA2-SNA20-WA20.

A4 – servis A700-MC424L-RBA3/C-RUA1-SNA4-SOA2.

A5 – servis A3F-A824-MILO6-SIA20.

Zařazení jednotky v kategorii se může během roku změnit. Jednotky mohou být ze seznamu vyňaty a

další jednotky naopak zařazeny.

Veďte prosím v patrnosti, že čím lépe popíšete závadu, tím rychleji je jednotka zpravidla opravitelná a

to se také projeví na ceně opravy. I když bude cena za opravu průměrná, záleží vždy na celkovém

přístupu všech, jakým směrem se budou ceny oprav ubírat.

Služba programování vysílačů

Je správa dálkových ovladačů Fenix přes PC u nás na firmě. Vytvoří se seznam kódů (počet  si zákazník

řekne) a tyto kódy se zkopírují do přijímače a do ovladačů, ty se pak společně odešlou zákazníkovi.

Ten už sám nemusí moc programovat a vše je funkční.

V seznamu kódů mohou být i rezervní kódy, které je možno následně přihrát do dalších ovladačů. Při

ztrátě ovladače je pak možno vytvořit u nás na firmě duplikát kódů, který se odešle přímo zákazníkovi

a ten pouhým stisknutím tlačítka na vysílači tenhle duplikát přihraje do přijímače a původní ztracený

ovladač se přepíše a přestane fungovat. Za každý rezervační kód se účtuje poplatek 25,- Kč, který se

při zakoupení ovladače odečte. Tato služba se týká jen ovladačů Fenix a přijímačů od V2.

Služba „zápůjčka zboží„

Službu zapůjčení zboží může využít každý registrovaný obchodní partner bez závazků po splatnosti. U

jednoho klienta mohou být současně zapůjčeny maximálně tři výrobky. Službu je možné si objednat

přímo u našeho skladu e-mailem. Zapůjčené zboží je zapůjčeno standardně na 14 dní od data

vyskladnění. Po dohodě lze dobu zapůjčení prodloužit. Po ukončení zápůjčky musí být zboží vráceno v

původním stavu. V případě jeho poškození je klientovi zboží vyfakturováno. Pokud klient zboží nevrátí

do termínu sjednané doby zápůjčky, je zboží považováno za odebrané a klientovi vyfakturováno.

Dopravu zapůjčeného zboží hradí každá strana samostatně.

Zřízení konsignačního skladu

Každý registrovaný klient, splňující určité podmínky může požádat o zřízení konsignačního skladu

zboží Technoparku.  Lze tak získat zboží do vlastního skladu bez vlastních výdajů.  Vyúčtování

prodaného zboží pak probíhá jednou měsíčně. 

Co musí splňovat obchodní partner pro zřízení konsignačního skladu.

-        Musí mít obchodní historii s Technoparkem

-        Nesmí mít u Technoparku závazky po splatnosti

-        Uzavře s Technoparkem smlouvu o zřízení konsignačního skladu

-        Musí mít pojištěny skladové prostory s vinkulací částky odpovídající hodnotě zboží ve

prospěch

Technoparku

-        Výška hodnoty zboží na konsignačním skladě se stanoví max. do 1/4 jeho ročního obratu u

Technoparku

Objednávkový a kalkulační program Offer

S pomocí jeho jednoduchých grafických pomocníků a ceníku si snadno spočítáte jakoukoli nabídku se

zbožím z našeho sortimentu, tak budete mít přehled o svých nabídkách a navíc jedním klikem zboží

objednáte.

Off-line program Offer je zdarma ke stažení na stránce http://www.technopark.cz/offer

Objednávkový a kalkulační superportál Motorius (zatím běží ve zkušebním provozu)

S pomocí jeho rozsáhlých a propracovaných grafických průvodců snadno spočítáte jakoukoli nabídku

se zbožím z našeho sortimentu

- budete mít přehled o svých nabídkách

- budete mít přehled o svých objednávkách

- budete mít přehled i o svých zakázkách, pokud začnete používat modul programu „Řízení zakázek“.

Tento modul za vás vygeneruje předmontážní protokoly, smlouvy o dílo i předávací protokoly. Navíc

můžete potvrzovat smlouvy klikem na obrazovce svého počítače. .

On-line superportál Motorius je zdarma k dispozici na stránce www.motorius.cz.

Pro bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce.

-        Zboží prodanému z Konsignačního skladu začíná běžet záruka okamžikem jeho prodeje

z Konsignačního skladu

-        Jedná se o zboží, které držíme běžně skladem ve větším množství, je vysoko obrátkové,

případně

je náročnější jeho zasílání např.: C profily.

- Závoz tohoto zboží řídí a organizuje Technopark s ohledem na vlastní vytížení dopravy –

dodání je

tedy možné, až má vhodné auto cestu daným směrem a má volnou kapacitu. Zákazník toho

může

využít a může si s touto dodávkou nechat poslat vlastní zakoupené zboží zdarma.

Zvýhodněná 5-ti letá a 10-ti letá záruka

Při splnění záručních podmínek, můžete získat na mechanické části pohonů značky Fadini a Nice až 5 letou záruku a na garážová vrata 10 letou záruku.

- Podmínky získání 5 leté záruky

5 letá záruka na mechanické části pohonů značky Fadini a Nice platí při splnění těchto základních podmínek:

1) Montáž výrobku a zápis a servisní prohlídky provedl certifikovaný montér Technopark.

2) Odeslání kopie řádně vyplněného záručního listu výrobku potvrzeného montážní firmou  do 30 dnů od data montáže na adresu Technoparku.

3) Pravidelné roční servisní prohlídky dodaného zařízení se zápisem do servisní knihy. 30 dnů od data servisu je třeba zaslat kopii tohoto záznamu na adresu Technoparku. Podmínky pětileté záruky stanovuje příloha 4 rámcové smlouvy. Pokud smlouvu nemáte uzavřenu, kontaktujte svého obchodního zástupce.

- Podmínky získání 10 leté záruky na vrata a 5 leté záruky na garážový pohon

10 letá záruka na úplné prorezavění křídla vrat, vodících profilů, komponent hřídele a prvků vrat z nerezové oceli (nevztahuje se ne vyvažovací pružiny), a 5 letá záruka na mechanické části pohonu garážových vrat SPIN, platí při splnění těchto základních podmínek:

1) Montáž výrobku a zápis do záruční a servisní knihy provedl certifikovaný montér Technopark.

2) Pohon byl dodán současně s  garážovými vraty.

3) Při dodržení všech doporučení a podmínek uvedených návodu k použití výrobce.

4) Při dodržení pravidelných servisních prohlídek zapsaných v servisní knize vrat. Všechny podmínky platnosti prodloužené záruky naleznete v manuálu k obsluze – „Sekční garážová vrata GV40 a GV45 s pohonem SPIN“. (http://www.technopark.cz/zarucni-podminky-vrat) případně kontaktujte svého obchodního zástupce.